Regulamin apartamentów Visitkoszalin

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem . Prosimy o kontakt 30 minut przed przyjazdem – Łukasz phone info 662 079 078 lub Adriana phone info 662 079 078

Regulamin obiektu.

Prosimy o kontakt 30 minut przed przyjazdem – Łukasz tel. 662 079 078 lub Adriana 662 079 078

Chcemy aby Państwu zapewnić spokojny wypoczynek – prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu:
1. Apartamenty wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „Gośćmi”.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 następnego dnia. Jeżeli Gość najmując apartament nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić pod nr tel. 662 079 078 do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Właściciele uwzględnią życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i jeśli dysponuje wolnymi miejscami.
4. Zatrzymanie apartamentu po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
5. Gość nie może przekazywać domku innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób niezameldowanych. Ilość osób przebywających w obiekcie nie może być większa niż określona w rezerwacji.
Właściciel obiektu nie wyraża zgody na organizację imprez, odwiedzin, eventów, szkoleń, spotkań firmowych i towarzyskich.
W przypadku ewidentnego naruszenia punktu tego regulaminu zastrzegamy sobie prawo do braku zwrotu kaucji i opłaty za pobyt.
7. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób.
8. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie pod nr tel 662 079 078.
9. Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00 i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, palić papierosów w apartamencie i w innych pomieszczeniach.
12. Przed opuszczeniem apartamentu lub położeniem się do snu Gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna lub je unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy.
14. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowamy przedmioty przez 3 miesiące.
16. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Nie zwracamy wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.
17. Zastrzegamy przepadek kaucji w przypadku min.:
– złamania regulaminu obiektu
– wprowadzeniu do obiektu dodatkowych osób
– interwencji policji z winy Gościa
– uszkodzenia mienia
– opuszczenia apartamentu w dniu wymeldowania po godz. 10.00

Bezpieczny-obiekt pobierz regulamin.